Co je SNR?

Nezávislé laboratoře testují chrániče sluchu, aby zjistili jejich hodnoty SNR (Signal to Noise Ratio). Tyto hodnoty mohou být použity pro srovnání úrovní utlumení hluku různými špunty do uší. Pro zjištění akustického tlaku na vaše uši se musí odečíst hodnota SNR od průměrné naměřené úrovně hluku.

Například:

  • Hudba na diskotéce dosahuje v průměru 99 dB.
  • Vy máte v uších špunty Alpine PartyPlug - SNR 19 dB.
  • Tudíž, akustický tlak na vaše uši je v průměru 99 - 19 = 80 dB.

Čím je SNR vyšší, tím vyšší je i úroveň utlumení hluku, které špunty do uší mají. Berte však na vědomí, že hodnoty SNR jsou hrubý průměr. Špunty tlumí nižší tóny jinak než vyšší tóny. Abyste to pochopili, potřebujete porovnat špunty v různých frekvencích, používaje hodnoty H, M a L.

  • H pro vysoké frekvence mezi 2000 a 8000 Hz
  • M pro střední frekvence mezi 1000 a 2000 Hz
  • L pro nízké frekvence mezi 63 a 1000 Hz

Například pro špunty Alpine PartyPlug platí tyto hodnoty:

  • H = 19
  • M = 17
  • L = 12

Pokud preferujete tabulku hodnot utlumení, vypadá jako ta níže. Ukazuje přesně jakých hodnot utlumení a v jaké frekvenci špunty do uší mají.

 Frekvence v Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
 Střední útlum v dB 8,8 10,3 13,2 16,6 20,6 25,4 25,2 19,2

 

Hodnoty SNR jsou evropským standardem. V USA se měřené hodnoty udávají v NRR (Noise Reduction Rating), které určuje americká standardizační organizace American National Standards (ANSI). Hodnoty NRR se od SNR liší. Některé špunty do uší mají hodnoty obě. Například Alpine PartyPlug mají NRR 16,5 - 21,5.

 

SNR vs NRR

Mezi SNR a NRR neexistuje přímá konverze. Nicméně přibližně lze NRR vypočítat takto: NRR + 2 nebo 3 = SNR. Například NRR 22 = +-25