Sloužíte u AČR? Využijte příspěvek na nákup střeleckých brýlí a sluchátek

Sloužíte u AČR Využijte příspěvek na nákup střeleckých brýlí a sluchátek

Jaká je výše příspěvku?

Příspěvek lze čerpat do výše 2000 Kč a to maximálně jednou v roce (aktualizováno 22.3.2022).

Kdo může příspěvek čerpat?

Příspěvky z tohoto programu mohou čerpat tito pojištěnci VoZP:

  • voják/vojákyně v činné službě
  • voják/vojákyně v aktivní záloze pojištěný/á u VoZP
  • váleční veteráni s osvědčením Ministerstva obrany ČR
  • jejich manželka/manžel pojištění u VoZP
  • jejich partnerka/partner ve společné domácnosti pojištění u VoZP
  • jejich děti do 18 let pojištěné u VoZP (příspěvek na střelecké pomůcky děti od 8 let)

Podmínky si prosím přečtěte ZDE.

Příspěvek na ochranné střelecké pomůcky mohou vojáci v činné službě nebo v aktivní záloze, kteří jsou současně válečnými veterány s osvědčením MO ČR, čerpat v jednom roce pouze z tohoto programu, nebo z programu Válečný veterán, nikoli z obou.

Děti vojáků a členů AZ mohou tento příspěvek čerpat až od 8 let věku.

Na které zboží je možné příspěvek uplatnit?

Příspěvek lze čerpat na střelecké ochranné brýle nebo příslušenství k nim (např. vyměnitelná skla, zorníky, obroučky, nožičky apod.) a ochranná střelecká sluchátka (nikoli zátky do uší). 

 Howard Leight Impact SportHoneywell Avatar OTGHoward Leight Impact Sport & Honeywell Avatar OTG


On-line podání

On-line žádost můžete vyplnit prostřednictvím Klientského portálu VoZP nebo mobilní aplikace Zdraví na klik. Přiložte elektronickou fakturu, kterou jsme Vám zaslali společně s potvrzením o odeslání zboží. Tuto fakturu si následně vytiskněte, podepište a označte slovy UPLATNĚNO U VoZP. Tuto fakturu nahrajte k žádosti do portálu nebo aplikace.

Klientský portál VoZP

Podání osobně na pobočce VoZP nebo poštou

Pro osobní a poštovní podání využijte vytištěnou a vyplněnou Žádost o příspěvek z programu rodina vojáka nebo Žádost o příspěvek z programu válečný veterán, ke které připojíte i vytištěnou fakturu z našeho e-shopu. Tuto elektronickou fakturu naleznete v e-mailu o potvrzení odeslání zboží.