Je spaní se špunty škodlivé?

Měli bychom mít v noci špunty na spaní?

Spoustu lidí má v noci problémy se spaním. Mohou buď pomalu usínat, mít chrápajícího partnera, žít vedle hlučných sousedů nebo bydlet v rušné ulici. Nedostatek spánku může mít negativní efekt na celkový mentální a fyzický stav jedince. Žijeme dnes ve velmi hlučném světě. Není proto překvapením, že lidé začali hledat způsoby, jak vytvořit klidný a relaxační prostředek pro pořádný spánek.

 

Jedním ze způsobu je použití špuntů do uší. Špunty jsou populárním řešením pro zablokování nebo snížení hlasitosti hluku a ochrany uší před nebezpečnými místy jako jsou rockové koncerty nebo výrobní haly s výrobními stroji. Avšak spousta lidí je používá i během noci pro zabezpečení dobrého spánku. Špunty do uší jsou poměrně užitečné. Nicméně při jejich aplikaci je nutné zacházet s opatrnosti. Mohou způsobit nepohodlí a v některých ojedinělých případech i ušní infekci nebo tinnitus.

 

Ucpání ušním mazem a infekce

Pro to, aby se předešlo ušním problémům, by měl každý dbát na vyvinutí dobré ušní hygieny a alespoň jednou ročně navštívit ušního lékaře. Uši se přirozeným způsobem ochraňují sami vylučováním ušního mazu. Ušní maz chrání delikátní části ucha před špínou, prachem a malými částicemi, které následně vytlačuje zpět přes ušní kanál. Špatné použití špuntů může tento proces znemožnit a způsobit ucpání ušním mazem.

 

Nahromadění ztvrdlého ušního mazu je nepříjemné a dokonce i bolestivé. Mimo jiné znemožňuje zvuku, aby se dostal do ušního bubínku. Proto je důležité špunty do uší vsouvat opatrně a jemně. A zároveň se ujistit, že jsou čisté (pokud jsou znovu použitelné) a brát na vědomí pokynu výrobce. U jednorázových špuntů, je při častějším použití, kombinace tekutin, tepla v uchu a špíny posbírané v jemné pěně špuntů perfektním prostředím pro bakterie a růst hub, které může vést k vážné ušní infekci.

 

Diskomfort a rostoucí tlak

Pokud špunty plánujete používat přes noc, je důležité vyhledat nejvíce možně pohodlnou dvojici - možná budete potřebovat vyzkoušet několik druhu různých materiálu. Ležení na jedné straně může být nepohodlné, pokud jsou špunty příliš velké nebo tvrdé. Snažte se špunty do svého ušního kanálu nestrkat příliš hluboko nebo s hodně velkou sílou. Pokud je za špuntem vytvořený velký tlak, může to být celkem bolestivé, pokud jsou následně hrubě vytaženy.

 

Ostatní možná nebezpečí

Mít dobrý spánek je důležité, avšak mějte na paměti, že používání špuntů způsobuje závislost a je bez nich v budoucnu složitější usnout. Dodatečně se ujistěte, že jsou poplachové signály z nouzových přístrojů, jako je například detektor dýmu, se špunty stále slyšitelné.

 

 Špunty do uší jsou výborným řešením na snížení hluku, ale dbejte na potencionální rizika ohrožují zdraví sluchu.

 

Zobrazit nabídku špunty na spaní