Soutěž s Earplugs.cz

Pravidla pro soutěže "Získej peníze za svoji objednávku zpět!"

I. Obecná ustanovení

Pořadatelem soutěže je společnost Earplugs s.r.o. se sídlem Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 09058281 , vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 45601/KSHK (dále jen „pořadatel“).

II. Doba platnosti soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky. Termín soutěže je od 1.6.2020 do 31.7.2020 a to každý měsíc jedno kolo. Každé soutěžní kolo je definováno následovně:
  • 1. kolo: od 1.6.2020 do 30.6.2020
  • 2. kolo: od 1.7.2020 do 31.7.2020

III. Působnost pravidel

Tato pravidla se vztahují výlučně na soutěž, tak jak je uvedena v bodě II. těchto pravidel.

IV. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky, a která akceptuje pravidla soutěže a splňuje podmínky soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci obchodní společnosti Earplugs s.r.o. ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V. Pravidla soutěže

Účastník se do soutěže může přihlásit po závazném potvrzení své objednávky v nákupním košíku a po jejím převzetí, a zároveň v daném soutěžním kole označí na svém instagramovém nebo facebookovém účtu Facebookovou stránku Earplugs.cz www.facebook.com/earplugscz/ nebo Instagramový profil www.instagram.com/earplugs_czsk/.

K vyplacení výhry dojde od 1.7.2020 do 4.8.2020, a to na bankovní účet výherce, který v případě jeho neuvedení u formy úhrady je třeba vyhlašovateli poskytnout. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru nevyplatit, pokud výherce zboží vrátí, objednávku stornuje či zboží vůbec nepřevezme a neuhradí. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

VI. Oznámení výhercům

Výsledek se výherce dozví nejdéle 5 dní po ukončení soutěže prostřednictvím Facebooku nebo Instagramu a na webových stránkách Earplugs.cz pod odkazem www.earplugs.cz/soutez/. Výherce je za účelem předání výhry povinen poskytnout pořadateli nezbytnou součinnost. Nárok na výhru nelze vymáhat. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru nepředat, pokud obdrží informace o zneužití podmínek soutěže nebo dojde k porušení pravidel soutěže – podrobněji viz ztráta nároku na výhru v čl. VII. těchto pravidel.

VII. Ztráta nároku

Popsaným způsobem vybraný výherce, který naplní i jediný důvod pro vyloučení ze soutěže (naplní nejméně důvodné podezření na zneužití soutěže) ztrácí nárok na výhru – o tom bude účastník pořadatelem soutěže informován. Za zneužití soutěže je považováno především porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky soutěže nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže, a to vše i ve fázi pokusu. Rozhodnutí, resp. Oznámení, podle tohoto článku je pořadatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. pořadatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

 

VIII. Osobní údaje

Pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností souvisejících s účastí účastníka v soutěži, především za účelem doručování výher či výlučně ve spojení s jinými skutečnostmi týkajícími se soutěže, do které účastník vstupuje dobrovolně a dobrovolně poskytuje své osobní údaje (jméno, příjmení a e-mailovou adresu, číslo objednávky). Pořadatel dále zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníkem za účelem prověření dodržování těchto pravidel soutěže. Zpracovávání osobních údajů se tak děje v režimu oprávněného zájmu, k němuž není právními předpisy vyžadován zvláštní souhlas účastníka.
Každý účastník bere akceptací těchto pravidel soutěže a projevem vůle účastnit se soutěže na vědomí, že pořadatel zveřejnění jména na facebookovém nebo instagramovém profilu pořadatele a na webových stránkách Earplugs.cz pod odkazem www.earplugs.cz/soutez/. Účastník bere na vědomí, že zveřejněním těchto údajů nedochází k jeho přímé identifikaci a zveřejnění slouží zásadně pro účely transparentnosti soutěže. Souhlas účastníka ve smyslu závazných právních předpisů v tomto případě není vyžadován.
Více informací o zpracování osobních údajů pořadatelem je dostupných zde: www.earplugs.cz/vse-o-nakupu/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/

IX. Závěrečná ustanovení

Pravidla soutěže se řídí právním řádem České republiky.
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
Každý účastník se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo důvodné vyloučení jakéhokoli účastníka ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Změna pravidel v průběhu soutěže se stává účinnou nejdříve od počátku následujícího soutěžního kola a nezakládá právo opakované účasti dosavadním výhercům, nebude-li pořadatelem stanoveno jinak.
Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky. V případě nejasností se účastníci mohou obrátit s dotazem na pořadatele, a to prostřednictvím kontaktní emailové adresy: earplugs@earplugs.cz či telefonního čísla: +420 732 389 483.
Tato pravidla jsou platná a účinná od 1.6.2020.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení